Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Widok

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień związanych z obligacjami kuponowymi: konwencja dni w roku, narosłe odsetki, cena czysta, cena brudna, wycena obligacji, YTM, duration, zmodyfikowane duration, convexity, aproksymacja ceny obligacji. Całość…

15.00

PLN

Zamów

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień związanych z instrumentami rynku pieniężnego oraz obligacjami zerokuponowymi: bony, certyfikaty depozytowe, dyskonto, stopa dyskonta, stopa rentowności, wycena, porównanie rentowności instrumentów. Całość omówiona w dwóch lekcjach…

10.00

PLN

Zamów

Cześć! W tym kursie dokładnie omawiam zagadnienia związane z kursem walutowym z pierwszej listy z Finansów Międzynarodowych. Jestem pewien, że po obejrzeniu lekcji każdy z Was bez trudu poradzi sobie…

10.00

PLN

Zamów