Portfel Inwestycyjny Lista 1 i 2

Portfel Inwestycyjny Lista 1 i 2

Obligacje: wycena, duration, zmodyfikowane duration, budowa portfela, strategia dopasowania i immunizacji. Akcje: budowa portfela, teoria Markowitza, portfel MVP, portfel efektywny, zastosowanie wzorów, wyznaczanie dowolnych parametrów portfela.

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień z listy 1 oraz listy 2 oraz wszystkie zadania z tych list. Są one poświęcone wszystkim istotnym aspektom obligacji i budowy portfela inwestycyjnego, obowiązujących Was zarówno na ćwiczeniach jak i laboratoriach. Obie listy stanowią fundamentalną wiedzę dotyczącą tego przedmiotu, zagadnienia z nich są konieczne w celu poprawnego zrobienia projektu i zrozumienia laborek, a lista 2 stanowi niezbędny wstęp do pozostałych list, które będą obowiązywać na ćwiczeniach.

Dodatkowo zostały dodane dwa filmiki omawiające 3 zadania, które wystąpiły u stacjonarnych jako zadania na punkty podczas zajęć, a także jedno dodatkowe zadanie z listy u zaocznych.

Uwaga: Omówienie zadań w filmiku 1 bazuje na tych samych zadaniach i treści, ale innych liczbach, niż na tegorocznej liście. Nie zmienia to niczego w sposobie rozwiązywania lub rozumowania, ale powoduje inne wyniki niż na ćwiczeniach. Ponadto jest omówione jedno dodatkowe zadanie ze strategii immunizacji (duration).

Filmik 2 w pełni odpowiada Waszym obecnym zadaniom.

Przykładowe rozwiązane laboratoria 00 prezentujące formę omówienia możecie znaleźć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=ZM_xS6xH7-A
W tym przypadku zamiast Excela korzystam z interaktywnej tablicy, ale idea pozostaje ta sama.

Zamówienie

20.00

PLN

Zamów