Portfel Inwestycyjny Lista 10

Portfel Inwestycyjny Lista 10

Instrumenty pochodne w portfelu, opcje, strategie opcyjne, zabezpieczenie portfela, profil dochodu, profil wypłaty.

Kurs zawiera omówienie sześciu obowiązujących Was zadań z listy 10. Nagranie powstało “pod presją czasu”, więc
weźcie na to proszę poprawkę 😉

Zadanie 4 i 5 omówiłem tak jak ja je rozumiałem, chociaż treść jest tak specyficzna,
że w obu zadaniach wychodzą dziwne rzeczy.

Zamówienie

10.00

PLN

Zamów