Portfel Inwestycyjny Lista 11

Portfel Inwestycyjny Lista 11

Indeksy liczone średnią arytmetyczną ważoną wartościami rynkowymi, cenami akcji, jednakowymi wagami, oraz średnią geometryczną, split akcji, CPPI, tracking error.

Nagranie zawiera omówienie 4 zadań z listy 11.

Zamówienie

10.00

PLN

Zamów