Portfel inwestycyjny

Widok

W filmiku prezentuję krok po kroku w jaki sposób należy zrobić poszczególne rzeczy przy tworzeniu własnego projektu zaliczeniowego (część II) z Portfela Inwestycyjnego. Zwracam uwagę na wszystkie trudniejsze aspekty, pokazuję…

25.00

PLN

Zamów

Wideo zawiera wstęp porządkujący wymaganą od Was wiedzę i wzory. Dalej omawiam wszystkie zaliczenia z PI z 2019 roku zaczynając od zaliczenia zaocznych, następnie omawiając zadania z zaliczenia stacjonarnych i…

20.00

PLN

Zamów

UPDATE2: Do kursu dodałem omówienie dodatkowych 10 zadań z kolokwium. UPDATE: Do kursu dodałem aktualizację omówienia 20 zadań kolokwialnych. Znaczna część z nich występuje w omówieniu pierwszego filmiku, ale teraz…

25.00

PLN

Zamów

Indeksy liczone średnią arytmetyczną ważoną wartościami rynkowymi, cenami akcji, jednakowymi wagami, oraz średnią geometryczną, split akcji, CPPI, tracking error. Nagranie zawiera omówienie 4 zadań z listy 11.

10.00

PLN

Zamów

Stosując strategię immunizacji i wykorzystując dane dla obligacji skarbowych dostępnych na Catalyst pokazuję metodologię stworzenia portfela obligacji, który pozwoli na sfinansowanie przyszłych przepływów. Pokazuję jak wyznaczyć strukturę oraz koszt stworzenia…

10.00

PLN

Zamów

Instrumenty pochodne w portfelu, opcje, strategie opcyjne, zabezpieczenie portfela, profil dochodu, profil wypłaty. Kurs zawiera omówienie sześciu obowiązujących Was zadań z listy 10. Nagranie powstało "pod presją czasu", więc weźcie…

10.00

PLN

Zamów

Instrumenty pochodne w portfelu, kontrakty terminowe, beta portfela, zmodyfikowane duration, ryzyko portfela, efektywna beta portfela. Kurs zawiera pełne omówienie siedmiu obowiązujących Was zadań z listy 9.

10.00

PLN

Zamów

Lista 8 stacjonarni - Lista 7 zaoczni. Dywersyfikacja międzynarodowa, wyznaczenie zagranicznej i krajowej stopy zwrotu oraz ryzyka inwestycji, alokacja aktywów, wyznaczenie optymalnej struktury, wybór inwestycji. Na ten moment dla zaocznych…

10.00

PLN

Zamów

Lista 7 stacjonarni - Lista 6 zaoczni. Mierniki oceny efektywności portfela: wskaźnik Sharpe'a, Treynora, Jensena, Modiglianich, Tracking error, Information Ratio. Na ten moment dla zaocznych nie ma w filmiku omówionego…

10.00

PLN

Zamów

Lista 6 stacjonarni - Lista 5 zaoczni. Model CAPM, linia SML, model APT, wyznaczanie stopy wolnej od ryzyka i stopy zwrotu z portfela rynkowego, określenie portfela niedowartościowanego, przewartościowanego oraz dobrze…

10.00

PLN

Zamów

Lista 4 stacjonarni - Lista 3 zaoczni. Model jednowskaźnikowy, parametry linii charakterystycznej, wyznaczanie korelacji, kowariancji, współczynnika beta akcji i całego portfela. Kurs zawiera w sobie dwa filmiki. Jeden jest nowy…

10.00

PLN

Zamów

Model jednowskaźnikowy, parametry linii charakterystycznej, wyznaczanie korelacji, kowariancji, współczynnika beta, wariancji resztowej, równania CAPM, określenia portfeli przewartośćiowanych i niedowartościowanych, tworzenie wykresów. Nagrywając obraz z Excela staram się jak najdokładniej wytłumaczyć…

10.00

PLN

Zamów

Wykorzystanie instrumentów wolnych od ryzyka w budowie portfela, Modele rynku kapitałowego - CML, portfele efektywne, wykresy, portfel rynkowy, MVP, jednoimienny, wyznaczenie portfela o oczekiwanym ryzyku. Nagrywając obraz z Excela staram…

10.00

PLN

Zamów

Lista 4 stacjonarni - Lista 3 zaoczni. Wykorzystanie instrumentów wolnych od ryzyka w budowie portfela, Modele rynku kapitałowego - CML, portfele efektywne, przewartościowane i niedowartościowane. Filmik zawiera omówienie wszystkich zadań…

10.00

PLN

Zamów

Obligacje: wycena, duration, zmodyfikowane duration, budowa portfela, strategia dopasowania i immunizacji. Akcje: budowa portfela, teoria Markowitza, portfel MVP, portfel efektywny, zastosowanie wzorów, wyznaczanie dowolnych parametrów portfela. Nagrywając obraz z Excela…

20.00

PLN

Zamów

Obligacje: wycena, duration, zmodyfikowane duration, budowa portfela, strategia dopasowania i immunizacji. Akcje: budowa portfela, teoria Markowitza, portfel MVP, portfel efektywny, zastosowanie wzorów, wyznaczanie dowolnych parametrów portfela. Kurs zawiera dokładne omówienie…

20.00

PLN

Zamów